L1001045

Deelnemers aan de workshop smartphone fotografie luisteren aandachtig naar de tips die Rob Turk geeft tijdens de workshop smartphone fotografie.