Medewerkers Nedap in Burgerszoo

Tijdens de jaarlijkse personeelsdag was het middagprogramma gereserveerd voor een workshop smartphone fotografie. Voor grote groepen, vandaag 30 deelnemers, beschikt Burgers zoo over uitstekende ruimtes. De App’s die vandaag op het programma stonden om de foto’s optimaal te bewerken werden eerst besproken. Aansluitend werd 1,5 uur in de dierentuin gefotografeerd.

De medewerkers van Nedap-Pep kwamen 18 juni gezamenlijk naar Burgerszoo voor de workshop. Na een uitleg gingen de deelnemers met drie opdrachten de dierentuin in. In de Kilimanjaro lounge werden de foto’s afgedrukt en besproken en kwamen twee medewerkers er als winnaar uit. Geslaagde middag gezien het onderstaand app’je.